Welkom op de website van
Probus Brugge West

Raad van bestuur 2018Monard Georges: Voorzitter; Lebbe André: Ondervoorzitter;
Stroobandt Rita: Secretaris, rita.stroobandt@skynet.be; tel: 050310346;
Vandelanotte Michel: Penningmeester; De Molder Gerard: Past Voorzitter;
Vandervennet Dirk: Raadslid; De Buysscher Paul: Raadslid.
::


 

Het bestuur wordt geassisteerd door het zgn. Ondersteunend Comité:

v.l.n.r
Chinitor Honoré: Archivaris,
Couwenberg Jacques:
ICT verantwoordelijke,
Zanders Harry: Webmaster,
Lamoral Christian: Reiscoördinator.

 Lokaal: Kasteel van Moerkerke
Kasteelstraat 7

8340 Moerkerke-Damme

-telefoon: 050 500377

-e-mail: info@kasteelvanmoerkerke.be

   
Bankrekening Probus Brugge West BE85 3800 1440 7706
Websites

www.probusbruggewest.be

http://brugge-west.probus-belgium.be